مطمئن باش من این واژه ها رو واسه وزن و قافیه به هم وصل نکردم

من این واژه ها رو بالا آوردم از حقیقت تلخی که هضم نکردم